Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

27.02.2023 • 

 Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024


Srdečně vás zveme na zápis do 1. třídy, který proběhne 4. 4. 2023 v době od 14.00 do 17.00 hod. v budově 1. stupně ZŠ M. Kudeříkové.

Náhradní termín zápisu: 11. 4. 2023 v čase od 14:00 do 15:00 hodin tamtéž.

Registrace dětí bude probíhat elektronickou formou od 1. 3. 2023 do 3. 4. 2023.  

 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)


Kapacita 1. ročníku:
Pro školní rok 2023/2024 je stanovena kapacita 60 žáků (po překročení kapacity třídy, tj. 30 přijatých žáků – může být otevřena i druhá třída).

Kritéria přijetí:
a) žáci ze spádové oblasti školy,
b) žáci, jejichž sourozenec navštěvuje školu,
c) ostatní žáci.

Žáci, kteří splňují první a druhé kritérium, obdrží pozvánku a zápisový lístek s žádostí o přijetí poštou. V případě dotazů volejte na telefonní číslo 518 334 546.

Mgr. Petr Tomeček
ředitel školy


« zpět