Nařízení karantény pro třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 9. A - od pátku 12. 11. 2021 

11.11.2021 • 

 

Nařízení karantény pro třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 9. A - od pátku 12. 11. 2021  

 

A) Základní informace od Krajské hygienické stanice JMK v Brně 

Vzhledem k tomu, že žáci třídy: 6. A, 6. B, 7. A, 7. B a 9. A byli dne 8. a 9listopadu 2021 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u těchto osob epidemiologickým šetřením ze strany KHS JMK v Brně shledány důvody pro karanténní opatření. 

Povinnost podrobit se od 12. 11. 2021 karanténě a následně RT-PCR testování se nevztahuje na žáky, kterým: 

 • uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, nebo 

 • kteří prodělali onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu, nebo 

 • kteří nebyli ve škole dne 8. a 9. listopadu 2021 (po oba dny !!!) 

Délka karanténních opatření (karantény): 

 1. dodržení domácí karantény po dobu minimálně 7 dnů, tedy do uterý 16.11.2021 včetně  

 • Pokud žák v karanténě podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou PCR test s negativním výsledkem a nemá klinické příznaky na onemocnění COVID-19, karanténa po 7 dnech se ukončí – může jít kdykoli poté do školy. 

 • Prakticky tzn., že nejdříve může jít žák do školy veČt 18. listopadu, případně každý následný den. 

 • V případě této „krátké“ verze karantény se žák po příchodu do školy prokáže negativním výsledkem PCR testu. 

 

 1. dodržení domácí karantény po dobu 14 dnů, tedy do úterý 23. 11. 2021 včetně 

 • Platí v případě, kdy žák v průběhu karantény nepodstoupí PCR test. 

 • PCR test již není povinný, přesto jej před návratem do školy doporučujeme. 

Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo a způsob odběru si volí pro své děti zákonní zástupci sami. Taktéž se zde dohodnou na způsobu odběru. 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod. 

Pokud by se u žáka objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním aktuální zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě. 

Karanténa se týká pouze osob, které byly v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního Rt-PCR testování by byla činěna další opatření i u nich. 

B) Informace k zajištění vzdělávání v období od 12listopadu do 18. listopadu 2021 (popř. do 23 listopadu 2021) 

 • Od  12listopadu až Čt 18. listopadu, popř. do úterý 23. listopadu 2021 – po dobu karantény – bude zajištěna distanční výuka, především formou on-line hodin 

 • žáci jsou povinni sledovat Microsoft Teams a skolaonline.cz a řídit se zde uveřejněnými pokyny vyučujících 

 • veškeré on-line hodiny jsou povinné – viz Dodatek  - Školní řád– Povinnosti žáka 

 • v období distančního vzdělávání účastnit se všech on-line hodin dle svého rozvrhu  

 • Žáci, kteří splňují výjimku (14 dnů po dokončeném očkování, nebo prodělali onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu) mohou i nadále docházet do školy. 

 • Organizace vzdělávání těchto žáků přímo ve škole bude aktuálně přizpůsobena jejich počtu. Je předpoklad, že se budou ve svých třídách přímo účastnit on-line hodin. Rozvrh může být poupraven – vše se bude řešit operativně – sledujte skolaonline.cz a Microsoft Teams. 

 • Především z organizačních důvodů zajištění distančního vzdělávání doporučujeme ponechat i tyto žáky po dobu karantény doma – v režimu distanční výuky 

 • St 17listopadu – státní svátek 

Upozornění pro strávníky ve školní jídelně: 

 • Žáci v karanténě mohou oběd odebírat, odnést ze školní jídelny si jej však v jídlonosičích mohou pouze osoby zdravé, a to jen v čase vyhrazeném pro veřejnost. K odevírání obědů do jídlonošů semusí předem přihlásit elektronicky do systému jinak jsou od 12. 11. 2021 všichni žáci z těchto tříd automaticky odhlášeny. 

 

Další důležitá sdělení: 

 • Po zadání kontaktu žáka do databáze karantén, je na poskytnuté telefonní číslo zákonného zástupce odeslána automatická SMS s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test. 

 • Nařízení karanténních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 se provádí dle Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ ze dne 19. října 2021. 

 • Karanténa se nenařizuje osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Další informace budou předány přímo zákonným zástupcům žáků, kterým, bude nařízena karanténa. 


« zpět