Vyhlášení voleb zástupců nezletilých žáků do školské rady

20.11.2018 • 

19. 10. 2018 Vyhlášení voleb zástupců nezletilých žáků do školské rady

 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici oznamuje, že na základě ustanovení § 167 a násl. školského zákona vyhlašuje volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Volby se uskuteční dne 20. listopadu 2018 od 15:00 do 17:00 v prostorách u vstupu do školní jídelny v přízemí budovy II. stupně. Volit mohou pouze zákonní zástupci nezletilých žáků školy. Členem školské rady se může stát každý občan zařazený na kandidátku, který je plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy na kandidáty přijímá písemně ředitel školy nebo kancelář školy do úterý 13. listopadu 2018. Ve volbách mohou být do nové šestičlenné školské rady zvoleni dva zástupci nezletilých žáků.

 

 

ZSMK/501/2018

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

 

  ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

 

DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

M. KUDEŘÍKOVÉ STRÁŽNICE

 

 

DATUM A ČAS VOLEB:       20. 11. 2018 OD 15.00 DO 17.00 HODIN

 

MÍSTO:                                   PŘÍZEMÍ BUDOVY II. STUPNĚ ZŠ MK

 

ZPŮSOB VOLBY:                  TAJNÝM HLASOVÁNÍM NA ZÁKLADĚ ROVNÉHO A PŘÍMÉHO VOLEBNÍHO PRÁVA Z NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ

 

PŘIJÍMÁNÍ KANDIDATUR: PÍSEMNĚ, OSOBNĚ NEBO ELEKTRONICKOU CESTOU DO KANCELÁŘE ŠKOLY OD OKAMŽIKU VYHLÁŠENÍ DO 13. 11. 2018

 

ČLEN ŠKOLSKÉ RADY:       MŮŽE BÝT KAŽDÝ OBČAN PLNĚ ZPŮSOBILÝ K PRÁVNÍM ÚKONŮM

 

VOLIČI:                                 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ZŠ M. KUDEŘÍKOVÉ  

 

CELKOVÝ POČET ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY:                    6

 

POČET ČLENŮ VOLENÝCH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI:   2

 

DALŠÍ PODROBNOSTI:        UPRAVUJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY

ČLENŮ ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH

MĚSTEM STRÁŽNICÍ A PLATNÁ LEGISLATIVA

 

VE STRÁŽNICI DNE 19. 10. 2018

ORGANIZÁTOR VOLEB:              

Mgr. Petr Tomeček v. r.

ředitel školy


« zpět