Výsledky zápisu do 1. třídy

15.05.2019 • 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020                                                Petr Tomeček

V pátek 12. dubna proběhl letošní zápis do budoucího prvního ročníku naší školy. V tento den nás navštívilo celkem 44 dětí se svými zákonnými zástupci. Z tohoto počtu by mělo 38 dětí nastoupit do 1. tříd a 6 dětí bude mít nástup odložený o jeden rok. Zápis probíhal tradičně v aule a čtyřech učebnách I. stupně. Po skončení samotného zápisu si děti mohly zacvičit v gymnastickém sálku. Z výsledků zápisu vyplývá, že naše škola bude moci opět od září otevřít dvě první třídy. Příprava na úspěšný vstup do školních lavic bude pokračovat květnovým „Předškolním setkáváním“ s budoucími učitelkami v prvních třídách, které se poprvé uskuteční 15. května od 15.30 hodin v budově mimoškolní výuky.


« zpět