VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY – 1. TERMÍN

03.02.2014 • 

Dne 30. ledna proběhl 1. termín zápisu do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo celkem 38 dětí se svými zákonnými zástupci. Do první třídy pravděpodobně nastoupí celkem 34 dětí včetně žáků s odkladem povinné školní docházky z minulého roku. U dalších čtyř žáků budou zákonní zástupci žádat odklad povinné školní docházky o jeden rok. Výsledky přijímacího řízení budou k nahlédnutí na webových stránkách a na úřední desce v prostorách školy.


« zpět