Svátek čtenářů 2018

Svátek čtenářů                                                                                               Monika Stoláriková

Již popáté jsme letos v březnu na naší škole podpořili všechny čtenáře a snažili se motivovat i ty, kteří četbu knih nepovažují za svého koníčka.  Vše proběhlo v rámci našeho již tradičního projektového dne, který jsme nazvali Svátek čtenářů.

 Pro žáky byly připraveny nejrůznější aktivity zaměřené na podporu čtenářských a vyjadřovacích dovedností. Pozvali jsme také milé hosty – herce Slováckého divadla - kteří formou scénického čtení představili dětem knihy Karla Čapka a Miloše Macourka. Městská knihovna nás podpořila dvěma připravenými besedami zaměřenými právě na život a dílo těchto spisovatelů. Ve třídách probíhaly čtenářské dílny, kdy se žáci společně s učiteli vzájemně inspirovali svými přinesenými knihami a sdíleli společně zážitky z četby. Kniha se tak stala spojovacím můstkem mezi různými věkovými kategoriemi.  Svátek čtenářů byl i letos vydařenou akcí a věříme, že přinese své ovoce v podobě dalších nadšených čtenářů, pro které je čtení radostí a příjemnou relaxací. Děkuji spolupracovníkům za jejich podporu této akce i za čas a energii věnované její přípravě.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26 Fotografie27 Fotografie28 Fotografie29 Fotografie30 Fotografie31 Fotografie32 Fotografie33 Fotografie34 Fotografie35 Fotografie36 Fotografie37 Fotografie38 Fotografie39 Fotografie40 Fotografie41 Fotografie42 Fotografie43 Fotografie44 Fotografie45 Fotografie46 Fotografie47 Fotografie48 Fotografie49 Fotografie50 Fotografie51 Fotografie52 Fotografie53 Fotografie54 Fotografie55 Fotografie56 Fotografie57 Fotografie58 Fotografie59 Fotografie60 Fotografie61 Fotografie62 Fotografie63 Fotografie64 Fotografie65 Fotografie66 Fotografie67 Fotografie68 Fotografie69 Fotografie70 Fotografie71 Fotografie72