Čtenářský klub ve školní družině

Čtenářský klub ve školní družině

V rámci projektu Šablony II., do kterého se naše družina zapojila v minulém roce, proběhl letos pro děti čtenářský klub.

Hlavní myšlenkou bylo podporovat rozvoj čtenářských schopností a zájem dětí o četbu.

Během jednotlivých schůzek jsme si prohlíželi knihy a navzájem si je doporučovali ke čtení.

Vyzkoušeli jsme si čtení s porozuměním, vyplňovali pracovní listy, zařadili jsme aktivity na rozvoj paměti, četli jsme formou tichého čtení, zkoušeli jsme orientaci v textu, pracovali jsme s dětskými časopisy.

Předvánoční období jsme si zpříjemnili vánočním labyrintem, luštěním sudoku a vánoční tajenkou.

Naše schůzky pravidelně uzavíraly zábavné hry: slovní domino, pohádková pantomima, pexeso, podzimní hledačka, Děd Vševěd…

Připravených činností se účastnily všechny děti s nadšením a každé společné odpoledne jsme si skvěle užili.

Hana HatalováFotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26 Fotografie27 Fotografie28