Miniprojekt Zahrada plná života

V termínu září 2019 – červen 2020 se v naší Základní škole Marie  Kudeříkové ve Strážnici podařilo zrealizovat Miniprojekt Zahrada plná života! Tento miniprojekt probíhal v rámci KaPoDaV(u) – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR, ČR a JMK.

Realizací tohoto miniprojektu nám umožnila vytvořit prostor pro aktivity žáků, které je zapojí do pěstování bylinek, zeleniny a jedlých keřů. Spoluúčastí dětí, rodičů, učitelů, odborníků i dobrovolníků na jeho realizaci se formou spolupráce prohloubily mezilidské vztahy.

Vytvořený prostor je využíván žáky naší školy a dětmi ze školní družiny a školního klubu. Mají možnost si zde pohrát a zároveň si utrhnout něco dobrého „na zub.“

Do řešitelského týmu se zapojili žáci šestých až devátých tříd. Tento tým se scházel 1x do týdne.

V březnu 2019 proběhl na naší škole audit celé zahrady, na kterém se podílely pracovnice z Ekologického střediska Lipka Brno spolu se zaměstnanci školy (školník, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, učitelé z I. a II. Stupně, vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí vychovatel školního klubu a vedení školy).

Poté už byl dán prostor týmu Jedlé zahrady. Seznámení se ostatních žáků školy s tímto miniprojektem proběhlo v rámci akce Košt zdravých pomazánek ve školním klubu. Žáci se zamýšleli nad smyslem miniprojektu. Následovala debata a zodpovězení si otázek – co nás na školní zahradě nejvíce trápí, jaké máme sami schopnosti pomoci při jejím zlepšení, koho můžeme oslovit-kdo nám pomůže.

Byl vytvořen dotazník pro naše spolužáky – jak by měla zahrada vypadat. Následovala venkovní prohlídka místa, tvorba plánu podoby jedlé zahrady, seznam sazenic a keřů, debata nad společným návrhem se zahradnicí, návrh rozpočtu a samotné vyplnění miniprojektu a jeho odsouhlasení ředitelem školy.

Následovala samotná výsadba zeleniny, keřů, vinné révy a opěrného systému pro pnoucí rostliny.

Jeho využitím bude možnost konzumace plodů, vaření a příprava nápojů v pracovních činnostech, pěstování bylin pro školní jídelnu a v případě opěrného systému pro rostliny stinné místo pro hru dětí ze školní družiny a školního klubu.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9