3. B - Den Země 2022

V pátek v naší škole proběhl Den Země. Hned ráno jsme navštívili sběrný dvůr Rumpold. Zde se děti dozvěděly, jak třídit odpad, co se ve sběrném dvoře vybírá a jak funguje odvoz odpadu. 

Poté jsme zamířili do parku, kde nás čekalo vyluštění tajenky. Úkolem bylo správně odpovědět na všechny otázky týkající se životního prostředí.  

Následně žáci vytvořili skupinky a zamysleli se nad odpadky vyhozenými v přírodě. Nejprve měli odhadnout, jak dlouho se určité věci vyhozené v přírodě rozkládají. Poté hledali kartičky se správnými výsledky. 

Děti se příjemně se prošly a celý den si velmi užily. Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20