6. A - Adaptační pobyt 2022

Prvního září jsme vstoupili do nového školního roku a pro žáky přišel náročný přechod na druhý stupeň, nová třída, učitelé, jiný systém výuky a noví spolužáci. Tento nelehký začátek jsme se snažili žákům usnadnit na adaptačním pobytu, který se uskutečnil v penzionu Jana na Mlýnkách. Během seznamovacích her nám nešlo jen o naučení jmen a zjištění zájmů spolužáků, ale také o poznání jejich osobností, schopností, typických sociálních rolí a v neposlední řadě o poznání třídy jako celku. Hry vyžadovaly komunikaci, spolupráci i jistou míru empatie, uvědomování si vlastních potřeb i potřeb toho druhého. Všichni se do her a aktivit velmi hezky zapojovali, vzájemně se podporovali a pomáhali si. Často musely děti překonat i sami sebe. Při další práci v třídním kolektivu se budeme snažit věci nejen sdělovat, ale také vyslechnout druhého a umět přijmout kritiku. Zdravá a dobře fungující třída není ta, kde problémy nejsou, ale kde se o nich naučíme otevřeně mluvit. Pobyt jsme si všichni užili. Snad je to znát z našeho videa. 

 

 

Video - adaptační pobyt 6. AFotografie1