IKAP

 

Projekt I KAP II. se rozjíždí… 

 

Pokračujeme v rozvíjení podnikavosti u žáků.                                      

 

Naše škola vstoupila v loňském roce do pokračovacího projektu Jihomoravského kraje I KAP II., který se zabývá rozvojem podnikavosti, kreativity a tvořivosti u žáků. Vloni se nám podařilo díky tomuto projektu a aktivitě našich žáků a učitelů vybudovat vyvýšené záhony pro všechny ročníky naší školy díky produktu Jedlá zahrada. Podnikavý tým vymyslel a zrealizoval podnikavý den s názvem Ze života hmyzu, díky kterému dovybavil učebnu dílem.

V letošním školním roce nás čekají další dva miniprojekty. V prvním se sedmáci ponoří do projektu Extra třídy a v druhém podnikavém dnu vymyslí podnikavý tým aktivní den pro své spolužáky, ve kterém budou mít možnost vylepšit prostředí školy nebo jeho vybavení. Třetím aktivitou budou kroužek Lovci podnikavých duchů, ve kterém se žáci zaměřují na rozvoj kreativity a podnikavosti, jejich aktivního postoje k životu a posilování touhy po hledání příležitostí pro uplatnění vlastních schopností.

Věřím, že rozvoj podnikavých kompetencí má pro žáků velký význam pro jejich budoucí rozhodování, tvoření, kreativitu a aktivní práci. Naučí se díky nim aktivně komunikovat, řešit problémy, plánovat a rozhodovat se samostatně i jako tým. A přesně toto jsou ty pravé dovednosti pro život.

 

Klíčová aktivita Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK, která je jednou z částí projektu KaPoDaV, se skládá ze čtyř podaktivit:

 

1. P - koordinátor

Tato podaktivita se zaměřuje na zavedení a podporu pozice KOORDINÁTORA PODNIKAVOSTI (P-koordinátora) ve spolupracujících školách. Zapojené školy vytvoří pozici Koordinátora podnikavosti. Jeho úkolem bude spolupracovat s metodiky projektu, koordinovat aktivity podporující podnikavost na škole a pracovat na celkové systematizaci podpory podnikavosti ve škole

 

2. P - podpora

Dílčí aktivita je zaměřena na „přímou“ metodickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti. V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou spolupracujícím školám pomáhat zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáků podnikavost.

 

3. P - portál

Dílčí aktivita je zaměřena na „vzdálenou“ elektronickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity. Na tomto webovém rozhraní bude školám a vzdělávacím institucím k dispozici databáze prověřených aktivit podporujících podnikavost, iniciativu, kreativitu.


4. P - konference

Dílčí aktivita je zaměřena na sdílení a propagaci tématu podnikavost, iniciativa a kreativita před veřejností a důležitými stakeholdery i na jejich vzájemné setkávání.