Název projektu: DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Datum realizace: 01/2022 - 06/2023

Rozpočet projektu: 239 100,- Kč

 

Naše škola se zapojila do projektu „Doučování žáků škol“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu

Projekt a investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a snížení vzdělanostních nerovností v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Ve Strážnici dne 1. 7. 2023

 

Publicita projektu - leták