Názvy projektů:

Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

 

Datum realizace: 01/2022 - 12/2023

Rozpočet projektu: 639 964,60 Kč

 

Naše škola se zapojila do projektu „Vybavení škol digitálními technologiemi“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektů

Projekt a investice reaguje na potřebu podpory digitalizace vzdělávání. Přijaté prostředky byly použity na nákup tabletů a notebooků s příslušenstvím a moderních digitálních pomůcek rozvíjejících digitální myšlení žáků.

 

Ve Strážnici dne 2. 1. 2024

 

Publicita projektu - leták