Obědy dětem VII


Poskytování bezplatné stravy VIII

 

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2023

Ukončení projektu: 30. 6. 2024

Poskytnuté finanční prostředky: 59 136 Kč

 

„Obědy pro děti“ je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim obědy ve školních jídelnách zaplatit. Na projektu se mj. finančně podílí MŠMT.

Naše škola se letos poprvé stala partnerem tohoto konkrétního projektu, protože obědy zdarma pomůže zprostředkovat většímu počtu potřebných dětí a rodičů než tomu bylo doposud. Počet podpořených dětí se tak zvýší ze 2 na 10.

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Klára Kamenská