POKRAČUJEME V INKLUZI - ŠABLONY OP JAK

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Pokračujeme v inkluzi

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007143

Operační program: OP VVV

Datum realizace: 07/2023 - 06/2025

Rozpočet projektu: 2 086 508,- Kč

 

Naše škola se zapojila do projektu „Pokračujeme v inkluzi“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu

 

Cílem projektu je dále prohloubit inkluzívní vzdělávání na naší škole prostřednictvím služeb školního asistenta a školního psychologa.

 

Součástí projektu bude také začlenění inovativní výuky do vzdělávání, profesní rozvoj zaměstnanců školy a rozvoj spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím komunitních setkání ve škole.

 

Ve Strážnici dne 1. 7. 2023

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Klára Kamenská

 

Publicita projektu - LOGO