Škola podporující zdraví 2015

V rámci dotačního programu „Škola podporující zdraví v roce 2015“ realizuje naše škola na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030072/15/OŠ projekt Škola podporující zdraví v roce 2015.


Výše účelové dotace z JMK:  50.000,- Kč

Zahájení projektu: 1. 4. 2015

Ukončení projektu:  31. 12. 2015

 

Cíl projektu: Zlepšit spokojenost s vybavením venkovního areálu školy vhodnými úpravami a zařízením pro školní a mimoškolní činnost, organizovat a realizovat výukové programy, které se týkají podpory zdraví, zdravého životního stylu a zdravé výživy. V průběhu projektu budou vytvořeny: 1. bylinkové záhony, 2. dřevěné vyvýšené záhony.

 

V první oblasti dojde k tvorbě spirálového záhonu ze starých cihel. Stavba záhonu bude realizována ve spolupráci s žáky 8. a 9. tříd v rámci předmětu Pracovní činnosti.  Záhon bude využit pro pěstování bylinek, které mohou žáci použít při přípravě pokrmů v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Součástí bylinkového záhonu budou i cedulky se jmény jednotlivých bylinek, které žáci vytvoří v předmětu Pracovní činnosti. Pro vybudování záhonu bude potřeba zajistit staré cihly, které zůstaly v areálu školy z předchozích stavebních úprav. Ve spolupráci se žáky 8. tříd bude z cihel vybudován spirálový záhon o poloměru cca 1,5 m. V rámci realizace záhonu dojde ke zpevnění a vysypání záhonu hlínou a osazení cca 30 ks bylinek. Žáci v předmětu Pracovní činnosti vyrobí cedulky se jmény a stručnou charakteristikou vysazených bylinek.

 

V druhé oblasti by mělo dojít k nákupu a osazení 4 vyvýšených záhonů, podle Studie areálu základní školy ve Strážnici, zpracované v roce 2012 Ing. Přemyslem Krejčiříkem. Vyvýšené záhony budou sloužit žákům druhého stupně k pěstování zeleniny a drobného ovoce. Budou zakoupeny 4 zvýšené záhony. Tyto záhony budou vyplněny zeminou a budou sloužit žákům naší školy k pěstování zeleniny a drobného ovoce, dle jejich vlastního výběru.


Školní koordinátorka projektu

Mgr. Martina Vavříková