Zdravá školní družina

 

 

JMK – Dotační program „Škola podporující zdraví 2016

„Zdravá školní družina 2016“

 

V rámci Dotačního programu „Škola podporující zdraví v roce 2016“ realizuje naše školní družina na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037103/16/OŠ projekt „Zdravá školní družina“.

 

Výše účelové dotace z JMK: 30.000,- Kč

Zahájení projektu: 22. 04. 2016

Ukončení projektu: 31. 12. 2016

 

Cíl projektu: Zlepšit materiální vybavení prostor školní družiny, zřídit venkovní koutek pro děti, zlepšit znalosti a dovednosti týkající se zdravého životního stylu.

 

V průběhu projektu bychom chtěli:

  1. zlepšit vnitřní prostory školní družiny,
  2. zřídit venkovní koutek pro děti školní družiny v areálu školy.

 

V průběhu jarních prázdnin byla ve školní družině vymalována herna. Stávající staré skříně byly odstraněny a nahrazeny novými. Prostřednictvím projektu se budeme snažit vytvářet u dětí zdravé životní návyky, rozvíjet pohybové dovednosti pomocí pohybových her a soutěží. Po tělesné aktivitě zařadíme i relaxační chvilky, ke kterým bychom využili relaxační vaky a molitanové matrace – zakoupeny z Dotačního programu.

 

V areálu školy bychom chtěli pořídit venkovní koutek  kde by si děti mohly kresli, hrát na školu… Z důvodu chybějících míst k sezení se tato činnost nedá realizovat, a proto bychom rádi zakoupili stůl s lavičkami a slunečníkem. Toto zařízení dále využijeme při přípravě zdravých nápojů v rámci Týdne zdraví.

 

Dále využijeme tento nábytek k setí semínek do přenosných truhlíků a k práci s výpěstky. Děti si samostatně zasadí semínka, budou se o ně starat -  zalévat, přetrhávat. Zasadí si také bylinky, které se naučí poznávat více smysly /chuť, čich/, naučí se je pojmenovat a zpracovat /např. máta, meduňka, šalvěj,…/.

 

V průběhu měsíce června bude pro děti připraven projektový Týden zdraví, který se bude skládat z několika částí:

  1. Vím, jak se o sebe starat
  2. Jíme zdravě – vitamíny naše zdraví
  3. Ve zdravém těle zdravý duch
  4. My stonáme neradi
  5. Poznáváme zdravé bylinky
  6. Hledáme recepty – zjišťujeme u maminek a babiček

 

Školní koordinátor programu

Hana Hatalová