Akce duben 2017

20.04.2017 • 

Svátek čtenářů                                                                                               Monika Stoláriková

Čtení. První dovednost, kterou se učíme při nástupu do školy a po jejím zvládnutí ji pak uplatňujeme po celý svůj život. Jak ale docílit toho, aby čtení knih nebylo jen nutností, ale také, a to především, zábavou? Na naší škole jsme se o to pokusili letos již počtvrté akcí, kterou jsme nazvali Svátek čtenářů. Pátek 10. března jsme věnovali různým aktivitám zaměřeným na podporu čtenářství ve snaze ukázat, že číst knihy je hra, zábava a vlastně běžná součást našeho každodenního života. Den nastartovali herci zapojení do projektu nazvaného Listování, kteří přijali pozvání na naši školu. Jakub Zedníček a Jiří Ressler mladším žákům představili formou scénického čtení Manolita Brejlouna, hlavního hrdinu současného bestselleru pro děti. Starším žákům poté zábavnou formou přiblížili velikána české literatury Karla Havlíčka Borovského.

Po zhlédnutém představení na žáky čekal bohatý program. Někteří starší žáci zavítali ke svým mladším spolužákům se zajímavou knihou, kterou si společně četli, a formou zábavných aktivit s přečtenými ukázkami společně dále pracovali. Třeťáci prožívali den s postavou Malého prince, v duchu knihy měli vyzdobenou třídu a převlekli se také do kostýmů s vlající žlutou šálou, aby se této inspirativní postavě přiblížili i svým vzhledem. Ostatní žáci se zařadili do předem vybraných workshopů. Městská knihovna nás letos podpořila připravenou besedou o K. J. Erbenovi, které se zúčastnili převážně zájemci z řad sedmáků. Zvláštní poděkování patří Marii Matyášové, která navštívila naše druháky, seznámila je s některými strážnickými pověstmi a povyprávěla jim, jaké to bylo, když byla malá. Do akce se zapojili také všichni učitelé naší školy. Kniha se tak stala spojovacím můstkem napříč věkovými kategoriemi a také profesního zaměření. Svátek čtenářů byl i letos vydařenou akcí a věříme, že přinese své ovoce v podobě dalších nadšených čtenářů, pro které je čtení radostí a příjemnou relaxací. Děkuji všem za jejich podporu této akce i za čas a energii věnované její přípravě.

 

Zúčastnili jsme se 19. ročníku Velické laťky                                                          Ondřej Spazier

Letošního ročníku soutěže ve skoku vysokém se celkem zúčastnilo 106 závodníků z 9 základních škol. V oblíbené atletické disciplíně se utkali chlapci a dívky ze Strážnice, Velké nad Veličkou, Vracova, Lipova, Blatnice, Hroznové Lhoty, Kuželova a Uherského Ostrohu. Naši základní školureprezentovalo celkem 13 žáků. Nejlepší umístění dosáhla Sára Mašková, která v soutěži starších žákyň obsadila 6. místo (135cm). Kvalitní výkony předvedli i ostatní reprezentanti: Lucie Hoňková, Libor Kostiha, Šimon Příborský, Vojtěch Pátek, Ludvík Blaha, Petra Kovaříková, Barbora Lipová, Klára Tlachová, David Vajčner, Šimon Winkler, Tereza Falešníková, Kateřina Mlýnková. Všem zúčastněním patří poděkování za reprezentaci školy.

                                                                                           

Týden zdraví proběhl na začátku dubna                                                             Zdeňka Dudová

Od pátku 31. března do 7. dubna, který se připomíná jako Světový den zdraví, jsme připravili pro žáky ve spolupráci se Školní jídelnou, Kulturním domem a Střední hotelovou školou a Veřejnosprávní akademií s. r. o. řadu aktivit zaměřených na uvědomění si významu zdraví pro život člověka.  V průběhu týdne žáci mohli mimo jiné zhlédnout filmový dokument Cukr-blog na kulturním domě o rizicích nadměrné konzumace cukru a besedovat s jejím tvůrcem. Žáci z 8. tříd připravili workshopy pro děti z I. stupně na téma zdravého životního stylu zpestřené ochutnávkou ovoce, zeleniny a pomazánek, připravených žáky 9. ročníku. Pro žáky II. stupně si zase připravili studenti hotelové školy ochutnávku zdravých svačin a nápojů a ukázku správného stolování. Ve třídách proběhlo orientační měření koncentrace oxidu uhličitého a kontrolovalo se dostatečné větrání. Třídní učitelé žáky seznámili se zásadami zdravé školy a naše školní jídelna se nám snažila po celý týden v rámci jídelníčku nabídnout zdravější a pestřejší menu. Podle reakcí soudíme, že se akce vydařila.

 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018                                             Petr Tomeček

Ve dnech 13. a 20. dubna 2017 proběhl letošní zápis do budoucího prvního ročníku naší školy. V tyto dny nás navštívilo celkem 38 dětí se svými zákonnými zástupci. Zápis byl připraven ve „šmoulím stylu.“ Tyto pohádkové postavičky mohly děti potkat nejen ve výtvarných provedeních, ale i v živém podání prostřednictvím žáků z 5. A třídy. Zápis probíhal v aule a čtyřech třídách I. stupně. Po skončení zápisu si ještě děti mohly zacvičit a odreagovat se v gymnastickém sálku. Příprava na úspěšný vstup do školních lavic bude pokračovat květnovým „Předškolním setkáváním“ s budoucími učitelkami v prvních třídách, které se poprvé uskuteční v úterý9. května od 15.30 hodin.


« zpět