Lesy ČR podpořily výuku přírodovědných předmětů

28.11.2014 • 

Lesy ČR podpořily výuku přírodovědných předmětů

Již delší čas se naše škola potýká s nedostatkem finančních prostředků určených na zkvalitnění vybavení odborných učeben pro žáky. Díky dotačnímu programu Lesů ČR, s. p. v roce 2014 určeném na vybavení škol moderními učebními pomůckami bylo možné zakoupit laboratorní soupravy určené pro fyziku a modely pro výuku chemie. Pořízené pomůcky zlepšily materiální vybavení v těchto předmětech a zvýšily úroveň poskytovaného vzdělávání.

ředitel školy


« zpět