Poskytování bezplatné stravy dětem

10.03.2016 • 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou na škole začalo

Vzhledem k tíživé sociální situaci v některých rodinách našich žáků jsme se rozhodli zapojit do pilotního projektu realizovaného Jihomoravským krajem z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám, který je zaměřen na poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách. V rámci tohoto projektu je od 10. března zcela hrazena strava všem dětem v naší škole ze sociálně slabých rodin, kterým je poskytována dávka v hmotné nouzi po dobu více než 20 měsíců.

Petr Tomeček


« zpět