Projekt Škola podporujíc zdraví

28.10.2014 • 

Projekt Škola podporující zdraví (Škola plná květin) skončil

V průběhu měsíce října se žáci 7. až 9. ročníků, spolu s několika vyučujícími, zapojili do výsadby kvetoucích trvalek v okolí naší školy. Tato akce proběhla v rámci projektu „Škola podporující zdraví“. V areálu školy bylo vysazeno 5 záhonků, které nám v příštích letech budou zkrášlovat a zpříjemňovat pobyt ve škole. Velký dík patří všem dětem, které se s radostí zapojily a všem kolegům a kolegyním, kteří výsadbě věnovali i část ze svého drahocenného volného času. Současně s realizací výsadby byly také zakoupeny a rozmístěny další lavičky určené k venkovnímu posezení.

Mgr. Martina Vavříková, školní koordinátorka projektu


« zpět