Rekonstrukce odborných učeben

18.02.2019 • 

Rekonstrukce odborných učeben zahájena                                                            Petr Tomeček

V době jarních prázdnin ve škole začala rozsáhlá investiční akce ve výši 4,2 mil. Kč financovaná z rozpočtu města Strážnice, jejímž cílem je celková rekonstrukce a dovybavení tří odborných učeben, a to jazykové, interaktivní a fyzikálně-chemické učebny. Díky úspěšnému zapojení do výzvy z projektu IROP bude možné v případě dodržení pravidel projektu po skončení akce získat zpět až 90 % všech vynaložených uznatelných nákladů. K předání hotového díla by mělo dojít podle předpokladů nejpozději koncem měsíce dubna. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí byl z bezpečnostních důvodů pro žáky i veřejnost až do odvolání uzavřen vedlejší přístup do školy z uličky Příční.


« zpět