Soutěž Zdravé zuby

17.12.2014 • 

Soutěž – „Zdravé zuby“

Naše škola se již několik let účastní soutěže – „Zdravé zuby“. Letos probíhá již 15. ročník, do kterého jsme se opět zapojili.

Cílem soutěže je přivést do stomatologických ordinací co největší počet dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu a tím zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Snahou této soutěže je i odstranění obav či strachu z návštěvy zubní ordinace.

Žáci obdrží soutěžní kartu, se kterou navštíví svého zubního lékaře. Ten jim po provedení prohlídky kartu potvrdí a oni ji mohou odeslat sami, nebo prostřednictvím školy. Karty jsou každoročně losovány a vítězové obdrží hodnotné ceny.

Program „Zdravé zuby“ je doprovodným programem k soutěži a provádí se v rámci výuky.         Přispívá tak k naplnění očekávaných kompetencí žáků v oblasti ochrany a podpory zdraví. Žáci během školního roku vypracovávají postupně pracovní listy diferencované pro jednotlivé ročníky.

Na závěr doufáme, že v letošním ročníku budeme mít štěstí a někteří žáci budou vylosováni a obdrží nějaké ceny. Přejeme jim hodně úspěchů. 

Koordinátor projektu J. Jochmanová


« zpět