Stalo se - leden 2017

20.02.2017 • 

Přišly, viděly, zkusily, uspěly…..                                                                      Martina Vavříková

I tak by se dala popsat první účast žákyň naší školy na oblastním kole v luštění Sudoku, které se konalo 1. února v aule Purkyňova gymnázia. Děvčata: Markéta Nováková (8. A), Lucie Uřičářová (9. A) a Barbora Daněčková (9. A) vytvořily družstvo s názvem „Sedmikrásky“ a v nelehké konkurenci se umístily na krásném 3. místě, se ztrátou pouhých 40 bodů na vítězné družstvo. Svým výkonem si Sedmikrásky vybojovaly účast v celostátním kole, které se bude konat v červnu. Moc blahopřejeme a budeme držet pěsti.

 

Už zase jsme vyhráli                                                                                Beáta Stoláriková (3. A)

Naše třída 3. A se zúčastnila ekologické soutěže „Jak třídíme bioodpad.“ Do soutěže se celkem přihlásilo asi 100 škol. Ve čtvrtek 26. ledna k nám do třídy vtrhl zelený maskot, který se jmenoval Ekoš. Byl hrozně srandovní, protože vypadal jako koš. Za Ekošem šly dvě paní. Řekly, že jsme vyhráli 1. místo! Dostali jsme krásný diplom, 5000,- Kč, kompostér, náramek, tužku, magnet a reflexní vestu. Byli jsme hrozně nadšení. Potom nám povídaly o třídění odpadu. Nakonec jsme se s Ekošem vyfotili a šli zpátky do třídy. Už se těšíme, jak si za výhru koupíme stavebnice LEGO.

 

Žáci 5. a 9. tříd si vyzkoušeli tradiční srovnávací testy                                             Petr Tomeček

V letošním roce jsme se opět zúčastnili projektu Kalibro 2017, který škole umožňuje získat neohrožující zpětnou vazbu a nástroj k vlastnímu sebehodnocení. Tohoto projektu se od jeho vzniku v roce 1995 zúčastnilo více než 3500 škol, jimž umožňuje lépe porozumět cílům moderního vzdělávání. V lednu a únoru si žáci pátých a devátých tříd naší školy mohli vyzkoušet jeden z nástrojů - srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a angličtiny. V testech byl kladen důraz na schopnost vytvářet ze získaných poznatků nové, testy obsahovaly různé typy úloh včetně otevřených. Věřím, že souhrnné výsledky, které obdržíme v měsíci březnu, nám přinesou stejně jako v jiných letech řadu námětů pro navazující práci v hodinách a poskytnou srovnání i možnost zhodnotit z jiného pohledu míru úspěšnosti naší práce.

 

Modernizaci odborných učeben bude řešit projekt                                                  Petr Tomeček

Ve spolupráci s firmou DEA a městem Strážnicí byla dne 9. února v rámci výzvy projektu IROP podána žádost na přestavbu tří odborných učeben naší školy pod názvem Rekonstrukce a dovybavení odborných učeben. Její podstatou je zlepšení materiální vybavení v jazykové učebně pro 16 žáků, v interaktivní učebně pro 25 žáků a ve fyzikálně-chemické učebně pro 30 žáků školy. Opravy by se dotkly jak stavebních částí, podlah, stěn, obkladů, rozvodů elektřiny, vody a odpadů, tak také vnitřního technického, počítačového a digitálního vybavení. Jestli bude projekt úspěšný, se dozvíme pravděpodobně až o prázdninách. Se zahájením těchto prací se počítá v létě roku 2018. Náklady na akci by se mohly vyšplhat až na tři miliony korun, přičemž až 80 % z nich by mohla být pokryta z dotace. Modernizací tří z celkem sedmi odborných učeben II. stupně by umožnila používat nové a efektivní metody a postupy ve vzdělávání především ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie.

 

Lyžák                                                                                                                      Ondřej Spazier

V neděli 22. ledna 2017 jsme odjeli na tradiční lyžařský výcvikový kurz. Sešli jsme se v 10.30 u hotelu Flag, kde všichni celí natěšení čekali na příjezd autobusu. Naložily se lyže a kufry, účastníci kurzu se rozloučili s rodiči, zamávali a vyrazili. Celým zimním pobytem žáky provázeli: O. Spazier, J. Machálek, J.  Jochmanová, R. Ondruš a M. Škopíková. Po příjezdu a obědě následovala procházka a ukázka areálu na Červenohorském sedle, v němž jsme za výborných sněhových podmínek lyžovali až do soboty. Samozřejmě lyže a snowboard nebyly jediným programem. Čekalo nás také plavání, tělocvična, přednášky, které zvládli všichni na výbornou. Na konec týdne byl zorganizován karneval spojený s diskotékou. Celý pobyt jsme si moc užili, všichni žáci si zlepšili své sjezdové i snowboardové dovednosti a mohou se těšit se na další podobné pobyty a školní akce i v budoucnu.


« zpět