Stalo se - prosinec 2021

20.12.2021 • 

Tematický Mikulášský den na prvním stupni 

 

Vyučování některých tříd na prvním stupni bylo na svatého Mikuláše zase trošku netradiční.

Třídy našich druháků se proměnily v útulná peklíčka, kam byl povolen vstup pouze čertům. Naštěstí všichni přišli v převleku. Z pekelného ohně si vytáhli učebnice a už se mohli začít učit. Zvládli všechny čtyři hodiny. Čertovský jazyk, počítám jako čert, šijí se mnou všichni čerti a Luciferovu stezku. Jako správní čerti si o přestávkách zahráli i karty.

I v 3. A se letos uskutečnilo tematicky laděné vyučování ke Dni svatého Mikuláše. Děti se již v šatně ustrojily do kostýmu čerta nebo anděla a formou her, skupinové práce, práce ve dvojicích či práce na koberci pracovaly na úkolech, které byly zaměřeny na procvičování probíraného učiva. Děti se také obrázkovou pohádkou dověděly, kdo byl svatý Mikuláš, odkud pocházel i proč svátek svatého Mikuláše slavíme.

V páté třídě se žáci seznámili pomocí rébusů a luštění s čertem Albertem, který je provázel čertovskými úkoly. Žáci si mohli vybírat práci podle zájmu a plnit úkoly z čertovských stanovišť. Spolupráce ve dvojici i volba úkolů na chodbě jistě přispělo k tomu, že se tyto hodiny žákům líbily.

 

 

 

Matematika rukama… Monika Hořčicová

 

Žáci 8. B v hodině matematiky při výuce učiva o hranolech použili poprvé nové stavebnice Kvirin, které mají název Matematika rukama. Do školy jsme pořídili sestavy Obvod, Obsah, Povrch a Objem.

Každá krabice obsahuje plastové dílky, karty čtyř barev, na kterých jsou diferencovaná zadání úkolů a karty s výsledky všech úloh. Každý úkol si žák nejprve vymodeluje a pak teprve počítá. Úkoly aktivizují naráz všechny typy žáků, slabší, nadané, pomalé i rychlé. O sadu se většinou dělí více žáků, ale každý žák má svou kartu se zadáním a pracuje svým tempem na svém úkolu. Kontroluje si výsledky, v případě úspěchu přejde k další kartě. Práce se stavebnicemi se osmákům velmi líbila.

 

 

 

Navštívil nás Mikuláš se svou družinou Monika Straková

Dne 6. prosince nás krásného mrazivého dopoledne přišli navštívit Mikuláš s anděly a čerty. Ani tento letošní rok i přes všechna opatření nebyl výjimkou. Žáčci prvního stupně se zprvu vzácné návštěvy trochu báli, ale obavy je brzy opustily, když viděli, že čerti poslušně stojí vzadu a nikoho si v pytli do pekla opravdu neodnesou. Mikuláš si ve své knize zkontroloval, zda byly děti po celý rok opravdu hodné. Poté všichni žáčci zazpívali písničku nebo zarecitovali a za odměnu dostali od andělů trochu sladkostí. V poledne přišel Mikuláš s anděly i do školní jídelny a dětem k výbornému obědu nadělil mikulášské balíčky.

Už teď se těšíme, až nás Mikuláš za rok opět přijde navštívit.

 

 

Adventní věnce – školní klub Vojtěch Studenka

 

Čekání na Vánoce jsme si ve školním klubu zpestřili výrobou adventních věnců. Tato akce proběhla pod vedením p. B. Zelinové, která žákům poradila a pomohla při výrobě. Všichni

jsme se snažili o co nejlepší výtvor a dílko si náležitě pochválili. Někdo se inspiroval novými nápady a jiní zůstali u svých osvědčených způsobů.

 

 

 

Okénko do družinky|:

 

Svátek svatého Martina Hana Hatalová

 

11. listopadu slaví svátek všichni Martinové. Od tohoto svátku vznikla řada přísloví a pořekadel, například: „Na svatého Martina, bývá velká peřina,“ „Na svatého Martina, kouřívá se z komína“….

Ve školní družině jsme se tato přísloví, pořekadla a pranostiky pokusili výtvarně zpracovat. Musím říct, že se to dětem moc povedlo.

Taky jsme si přečetli krátkou legendu o svatém Martinovi, vyrobili svatomartinskou husu, vymalovali omalovánky a vyluštili osmisměrku. Nakonec jsme si pochutnali na martinských rohlíčcích.

 

 

Povídání o adventu Hana Nováková

Děti ve čtvrtém oddělení školní družiny si před první adventní nedělí vytvořily svůj adventní věneček. Každý přidal ruku k dílu. Ozdoby si rozvrhly dle své fantazie. Každé pondělí si spolu u něj povídáme víkendové zážitky.


« zpět