Stalo se říjen 2017

13.11.2017 • 

Exkurze do Vídně – za památkami i zábavou                                                     Klára Kamenská

Začátkem listopadu se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili exkurze do Vídně. Cílem exkurze bylo nejen vyzkoušení jazykových dovedností žáků v praxi, ale také připomenutí výročí Marie Terezie, které bylo vodítkem celé naší procházky městem. Dopoledne jsme strávili procházkou zahradami slavného sídla císařské rodiny s četnými sochami, pavilony a fontánami - zámku Schönbrunn. Navštívili jsme i nádhernou a působivou výstavu kočárů. Poté jsme absolvovali pěší procházku centrem města. Zastavili jsme se u památníku Marie Terezie, prošli císařským sídlem Habsburků Hofburgem s monumentální Michalskou bránou. Pak jsme navštívili Císařskou hrobku s náhrobkem Marie Terezie a jejího manžela Štěpána. Poté jsme přešli na Stephansplatz s dómem sv. Štěpána. Zde si žáci mohli vyzkoušet své komunikační dovednosti v praxi a po krátké přestávce jsme přešli po ulici Praterstrasse k Prátru. Myslím, že krásnou tečkou za celým vydařeným výletem byla projížďka na Vídeňském kole, která završila a uzavřela náročný i vydařený program. Žákům i učitelům se exkurze moc líbila, a proto se můžeme rozloučit poněkud neformálně BIS BALD, WIEN!!!

 

Tahák mezi nejlepšími časopisy                                                                               Jiří Machálek

V pátek 10. listopadu 2017 se zástupci redakce našeho školního časopisu Tahák (A. Crhonková, T. Nováková, N. Uhmanová) zúčastnili finálového kola soutěže Školní časopis roku. Náš školní časopis v letošním školním roce zaznamenal úspěch v krajském kole této soutěže - získal 2. místo v kategorii školních časopisů II. stupně základních škol a postoupil do celostátního kola. To se uskutečnilo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se sešli redaktoři nejlepších školních časopisů z celé ČR, které do finále vybrala odborná porota. Účastníci soutěže měli možnost prohlédnout si všechny vystavené školní časopisy. Jako hlavní program organizátoři připravili vyhlášení výsledků soutěže a především práci ve workshopech, které byly určené žákovským redaktorům školních časopisů i pedagogům. Zde se redaktoři školních časopisů např. dozvěděli, jak vypadají komunikační prostředky reklamy, jak se tvoří zpravodajské relace nebo jak napsat originální novinový článek. Přestože se náš Tahák mezi prvními třemi časopisy neumístil, získali jsme dost zkušeností a nápadů, které můžeme využít při tvorbě našeho školního časopisu v tomto roce.

 

Halloween ve školní družině                                                                                  Hana Hatalová

I když Halloween není český svátek, přesto jsme se mu ve školní družině v letošním roce věnovali. S ubývajícím světlem venku se měnila i naše družinka. Začala se hemžit světýlky, duchy a netopýry, které si děti ve všech třech odděleních družiny vyrobily. Ve středu 25. října  před podzimními prázdninami jsme se celé odpoledne bavili v duchu halloweenu. Zasoutěžili jsme si, zazpívali i zatančili. Halloweenskou párty s maskami jsme zakončili připraveným občerstvením, za které děkujeme našim maminkám. Myslím, že jsme si všichni odpoledne náramně užili.

 

Poděkování za podporu školy                                                                                    Petr Tomeček

V rámci říjnové soutěže ve sběru papíru bylo na školním dvoře nasbíráno okolo 13 tun papíru a lepenky, což je více než dvojnásobek v porovnání s loňským rokem. Z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat všem dospělým, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto sběru podíleli, a také rodičovskému spolku OSMA, z. s. za dobrou spolupráci, která pomůže škole v realizaci plánů na zlepšení podmínek pro výuku a vzdělávání žáků. Vítězům této soutěže blahopřeji a děkuji, že se zapojili do ekologického snažení naší školy, stejně jako všem zapojeným pedagogickým a provozním zaměstnancům školy.  Další soutěž ve sběru papíru plánujeme na březen 2018.


« zpět