Stalo se ...

22.05.2019 • 

EU Kids Online                                                                                               Dagmar Mlýnková

Naše škola pravidelně spolupracuje také s českými vysokými školami. Jednu z forem této spolupráce bývá šetření mezi žáky sloužící k výzkumným účelům. I proto se zúčastnili na konci dubna naši žáci z 8. A a 9. B projektu nazvaného EU Kids Online IV, který zaštiťuje Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Projekt zkoumá online rizik a bezpečnosti na internetu u dětí v evropských státech. Jde především o rozsah zkušeností, druhy aktivit na internetu a možná rizika spojená s internetem. Výsledky budou následně srovnány s daty sebranými v roce 2010. Konkrétní data týkající se všech žáků budou naší škole k dispozici, abychom jim mohli přizpůsobit i naše preventivní programy.

 

Slet čarodějnic                                                                                                        Hana Hatalová

V úterý 30. dubna 2019 proběhla v naší družince již tradiční akce Slet čarodějnic. V průběhu jednoho týdne jsme s i s dětmi četli příběhy malé čarodějnice, vyprávěli jsme si, naučili jsme se písničku a různá zaklínadla. Toto téma jsme také výtvarně zpracovali – malovali jsme čarodějnice, kouzelné houby, lektvary, vyráběli jsme pavouky. Počasí nám moc nepřálo, tak jsme si náš „rej“ užili v tělocvičně. Naše malé čarodějnice a čarodějové plnili různé kouzelnické úkoly – hod ropuchou na cíl, běh v sedmimílových botách, chytání pavouků, metání hromů a blesků /čarodějnická zaklínadla/… Nakonec jsme si společně zazpívali a zatančili. Po přesunu do školní družiny jsme si pochutnali na čarodějnických dobrotách. Myslím, že jsme si všichni zábavné odpoledne užili.

 

 

Spolupráce mezi školami v praxi funguje                                                              

Na konci dubna žáci 8. tříd naší školy navštívíli formou organizované prohlídky s výkladem moderní  dílny FabLab Experience. Díky spolupráci se Střední školou Strážnice, která se zúčastnila tohoto pilotního projektu, se mohli v jejím areálu seznámit s moderními výrobními stroji, jež přivezl kamion s návěsem na ukázku v rámci uvedeného programu. Možná, že v budoucnu některý z nich bude pracovat s CNC frézkou, laserovou řezačkou, 3D tiskárnou, elektronovým mikroskopem nebo kooperativním robotem. Jak stroje fungují a jak se s nimi zachází, se prostřednictvím této akce určitě dozvěděli

 

Získali jsme broznový certifikát Finančně gramotné školy                                      

Naše škola se v rámci projektu na podporu podnikavosti Kapodav zapojila do projektu Finanční gramotnost do škol, který pořádá společnost Yourchance, o. p. s. K jeho získání bylo potřeba splnit řádu podmínek: proškolit učitele, mít zpracovanou metodiku a upravit podle ní vzdělávací program a mít svůj vlastní příklad dobré praxe (Den matematiky). Vzhledem k tomu, že podmínky jsme splnili, byl nám certifikát slavnostně předán panem Karlem Šuranským, lektorem a koordinátorem projektu. 


« zpět