Stalo ve v měsíci říjnu 2018

31.10.2018 • 

Úspěšný stolní tenis                            Opavská Denisa, Angerová Kateřina, Falešníková Tereza

Dne 24. října se vydali ti nejlepší z nejlepších sportovců naší školy na okresní kolo turnaje ve stolním tenise, které se uskutečnilo v Hodoníně. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě družstva – registrovaní hráči ze sportovních oddílů a neregistrovaní hráči. Registrovaní tenisté odešli s p. učitelem Spazierem do sportovní haly, neregistrované hráče doprovodil pan učitel Machálek do haly na Lipové aleji. Naši nejlepší hráči O. Pukl, M. Bureš a D. Vajčner (družstvo A) ve své kategorii neměli konkurenci a obhájili tak své loňské vítězství. Díky tomu, že skončili na prvním místě, postoupili až do krajského kola, kde vybojovali výborné 3. místo. Náš druhý tým, který tvořili P. Sláma, R. Kráčal a O. Studnička (družstvo B) se nakonec umístil na 2. příčce okresního kola. Družstvo neregistrovaných hráček se skládalo z holek: K. Angerová, T. Falešníková, D. Opavská a L. Hoňková. Náš tým se po napínavém průběhu turnaje nakonec umístil na 3. místě ve své kategorii. Celý turnaj hodnotíme kladně, moc jsme si ho užili a těšíme se na další sportovní soutěže.

 

Oslavili jsme sté narozeniny republiky                                                                     Jiří Machálek

V pátek 26. října jsme si v naší škole připomněli význačný mezník v historii naší země – 100 let od vzniku Československa. Toto kulaté historické výročí se stalo podnětem pro uskutečnění vzpomínkové akce. Slavnostní shromáždění, na nichž se sešli žáci I. i II. stupně se svými pedagogy, proběhla ve školní tělocvičně. Ředitel školy Petr Tomeček ve svém projevu přítomné seznámil s historickými okolnostmi vzniku Československa a jeho významnými osobnostmi, dále zdůraznil aktuálnost a trvalou platnost tradic a principů naší první republiky. Jako připomenutí toho, že Československo bylo společným státem Čechů a Slováků, zazněly v průběhu slavnosti obě části původní československé hymny. Toto slavnostní shromáždění však nebylo jedinou akcí zaměřenou na aktuální výročí. V třídách I. stupně školy v říjnu probíhala projektová výuka, během níž děti poznávaly a zpracovávaly témata o životě v době vzniku našeho samostatného státu. Výsledky své úspěšné badatelské práce pak žáci prezentovali na vystavených plakátech, výkresech a projektech.

               

Podzimní akce ve školní družině                                                                           Hana Hatalová

V úterý 30. října proběhla v naší družince podzimní dílna, které se zúčastnilo 30 dětí. Během dopoledního vyrábění u nás panovala skvělá nálada. Děti si vyrobily ježečky, podzimní stromy a věnečky, dýně, sovičky, obrázky z přírodnin a jiné dekorace. Všichni pracovali s nadšením a svými výrobky potěšili své blízké.

Druhou podzimní akcí byla Halloweenská párty, která se uskutečnila následujícího dne. Celý měsíc se v naší družince nesl ve znamení duchů a strašidel a jako mávnutím kouzelného proutku se děti proměnily v malé čarodějnice, kostlivce, duchy a jiná stvoření. Halloweenské odpoledne bylo plné soutěží, her a tance. Na závěr jsme si pochutnali na speciálních dobrotách, za které srdečně děkujeme našim maminkám.

 

Poděkování za podporu školy                                                                                    Petr Tomeček

V rámci soutěže Top třída bylo v říjnu listopadu nasbíráno více než 10 tun papíru a lepenky a téměř 180 kg hliníku. Z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat všem dospělým, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto sběru podíleli, a také rodičovskému spolku OSMA, z. s. za dobrou spolupráci s naší školou, která nám pomůže v realizaci plánů na zlepšení podmínek pro výuku a vzdělávání žáků. Nejlepším sběračům tímto blahopřeji a děkuji, že se zapojili do ekologického snažení naší školy, stejně jako všem zapojeným zaměstnancům školy.  Další sběry plánujeme na počátek roku 2019.


« zpět