Titul zdravá škola jsme obhájili potřetí

25.01.2017 • 

Titul zdravá škola jsme obhájili potřetí                                                             Zdeňka Dudová

Naše škola byla v roce 2005 poprvé zařazena do evropské sítě zdravých škol. Pro obhájení titulu bylo nutné v roce 2009 a v roce 2013 vždy vyhodnotit uplynulé období a opět připravit nový projekt na období následující. Abychom mohli uvádět svou příslušnost k síti škol a připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví i nadále, musel tým pedagogů školy do konce října loňského roku vypracovat  již třetí inovaci projektu. Dokument obsahující představení školy, analýzu dosaženého stavu, rámcový projekt, prováděcí plán a posouzení projektu školou byl zaslán na Státní zdravotní ústav, který inovovaný projekt posoudil a 9. 1. 2017 nám sdělil, že naše škola splnila předpoklady pro pokračování členství v síti Škol podporujících zdraví na další čtyři roky.

Hlavní přínos pro školu zařazenou v této síti spatřujeme ve využívání konzultačních a poradenských služeb Státního zdravotního ústavu a v začleňování informací týkajících se koncepce Školy podporující zdraví do našeho vzdělávání. Za poslední tři roky se i díky našemu členství podařilo získat z vypsaných grantů Jihomoravského kraje částku celkem 130 tisíc korun na dobudování některých prvků na ozelenění areálu školy (trvalkové a vyvýšené záhony, žákovskou kolárnu, venkovní lavičky, koutek školní družiny atd.).


« zpět