Výsledky zápisu do 1. třídy

02.04.2024 • 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Po dva úterky 2. a 9. dubna 2024 proběhly letošní zápisy dětí do budoucího prvního ročníku školy. V tyto dny o zápis požádali zákonní zástupci 38 dětí, z tohoto počtu u 5 dětí byla doručena žádost o odložení nástupu do 1. třídy o jeden školní rok. Z předchozího vyplývá, že pokud se do konce května nic zásadního nezmění, naše škola bude moci opět od září otevřít dvě první třídy. Zápis se uskutečnil tradičně v aule a čtyřech učebnách I. stupně za všestranné spokojenosti všech zúčastněných. Příprava na úspěšný vstup do školních lavic bude ve škole pokračovat květnovým „Setkáním s budoucími prvňáčky a jejich rodiči“, které se uskuteční 28. května 2024 od 16 hodin v přízemí budovy II. stupně v prostorách školní jídelny.

Petr Tomeček


« zpět