Z exkurze do elektráren v Dukovanech a Dalešicích

17.03.2016 • 

Z exkurze do elektráren v Dukovanech a Dalešicích

Ve čtvrtek 17. března jsme vyrazili na fyzikální exkurzi. Po zhruba hodinové cestě autobusem jsme dojeli do vesnice Dukovany, kde byl již zřetelný pohled na 110 m vysoké chladící věže jaderné elektrárny. Prvním bodem programu však byla dalešická přečerpávací vodní  elektrárna. Po chvíli cesty jsme přejeli silnici na vrchol hráze a ostrými zatáčkami jsme sjeli do údolí. Po vstupu do areálu nám paní průvodkyně řekla, jak se máme chovat a podala výklad o vnějších prostorech elektrárny. Při vstupu do hlavní haly jsme dostali přilby s nápisem NÁVŠTĚVA. Ve strojovně vysoké asi 35m byly čtyři Francisovy turbíny a někteří stihli i náběh (zapnutí a roztočení) turbín. Pár pater pod strojovnou jsme pak viděli velký uzávěr vody přitékající do turbín, zastavenou a pracující turbínu, 3m širokou savku (trubku) na vodu, která ústí do turbíny. Po zajímavé a vyčerpávající prohlídce jsme již směřovali do Jaderné elektrárny Dukovany. V informačním centru jsme zhlédli film o fungování jaderné elektrárny, o získávání energie z jádra a o možných dopadech „blackoutu“. Poté jsme při prohlídce „Barevné uličky“ mohli vidět na zmenšených modelech různá zařízení elektrárny jako: reaktor, palivové kazety, sudy na vyhořelé palivo atd. Po skončení výkladu jsme doplnili zásoby v bufetu, nasedli do autobusu a jeli zpět do školy. Exkurze byla definitivně u konce, byla vyčerpávající, únavná, ale velmi poučná.

Michal Prorok 9. A


« zpět